Angela Cabeza

Nar. 28. prosince 1915 v Magaz de Cepeda (u Léonu),
zemř. 21.prosince 1992


18. května 1944 – 1945 v Ravensbrücku

„MÁ MATKA ZŮSTALA I PO VÁLCE AKTIVNÍ A SOLIDÁRNÍ. POKRAČOVALA V BOJI ZA SVOBODU NÁRODŮ, A PŘEDEVŠÍM PŘEDÁVALA SVÝM DCERÁM CHUŤ K NEUSTÁLÉMU BOJI PROTI NEROVNOSTI, RASISMU, SEXISMU, ZA SVOBODU I MNOHO DALŠÍCH HODNOT.“

Narodila se ve Španělsku, později žila ve Francii. Díky dělnickému původu byla hrdá na svou revoltu a angažovala se v hnutí mladých komunistů. Už jako velmi mladá se zapojila do pokrokových, antifašistických hnutí (Rudá pomoc, Svaz děvčat ve Francii, odborové organizace…). Následně se stala členkou odbojářské organizace „Národní fronta“ v hodnosti seržanta. Za německé okupace francouzského území se účastnila tajných schůzek, šířila letáky a časopisy a zapojila se do dalších zakázaných aktivit.  

Dne 23. března 1941 byla po udání zatčená francouzskou policií a odsouzena ke dvou letům vězení. Místo očekávaného osvobození byla později deportována do nepopsatelného koncentračního tábora Ravensbrück, o němž s námi nikdy nemluvila a který nám zakázala navštívit.

Přijíždí tam 18. května 1944. Od teď je jen jeden „Stück“, kus, který má číslo 39144. Musí se jej naučit zpaměti německy, aby se vyhnula bití při apelu. Pozná ponížení, odlidštění a strach, ale také solidaritu a důstojnost v potupě. Vykonává zde vyčerpávající práce, je přidělena k převozu kamenů na stavbu silnic.  

Později byla přeložena do pobočky koncentračního tábora Flossenbürg ve Svatavě. V březnu 1945, zatímco se sovětské jednotky přibližovaly, byla poslána do Kraslic, pak zpět, pěšky. Pracovala pro podnik Siemens, který využíval deportované pro výrobu zbraní za nejnižší možnou cenu. Moje matka byla často trestaná, protože sabotovala práci na strojních součástkách a zpožďovala výrobu.

Byla osvobozená Rudou armádou 8. května, do Paříže se dostala 19. května 1945. Zdálo se, že rodině její návrat překážel. Nikdo se jí neodvážil říct, že se ve Francii také trpělo. Pečovala o ni Národní federace deportovaných. Odjela do sanatoria v Haute Savoie, aby se zotavila.

Udržovala kontakt s přítelkyněmi z doby deportace. Náhodně se účastnila schůzek a manifestací.

 

Marie-France Cabeza Marnet
Francie
Dcera Angely Cabeza