Aat Breur-Hibma

nar. 28. prosince 1913 v Haagu,
zemř. 31. prosince 2002


10. září 1943 – 30. dubna 1945 v Ravensbrücku

„AAT ZOBRAZILA SVÝMI KRESBAMI CELOU TU HRŮZU ŽIVOTA V LÁGRU.“

Aat byla učitelkou kreslení v Haagu. V září 1940 uzavřela sňatek s komunistou a bývalým interbrigadistou Krijnem Breurem. Manželům se narodily dvě děti: syn Wim v a dcera Dunya. Krijn i Aat se od samého počátku války účastnili odboje. Krijn prováděl atentáty, Aat padělala osobní doklady. Ve svém domě také přechovávali Židy, ale byli prozrazeni a 19. listopadu 1942 byli zatčeni. Aat byla se svou dcerou převezena do vězení v Scheveningen a potom do Wehrmacht Gefängnis v Utrechtu. V červnu 1943 byla zařazena do transportu. Zásluhou ředitele věznice, který jí byl nakloněn, mohla při svém odjezdu předat Dunyu svým rodičům. 10. září 1943 dorazila Aat jako vězeňkyně Nacht und Nebel do tábora Ravensbrück. Díky dozorkyním dostala práci v knihvazárně, kde pro Němce kreslila přáníčka k narození dětí. Tak získala zbytky papíru, na které kreslila své spoluvězně. Tyto kresby byly ukryty.

1. března 1945 byla Aat přemístěna do Strafblocku, což se prakticky rovnalo rozsudku smrti. Jeden lékař však Aat vytáhl z řady, připnul jí lágrové číslo jedné zemřelé vězeňkyně, a tak jí zachránil život.

Po osvobození tábora, byla Aat v červenci 1945 repatriována do Nizozemska, kde se ukázalo, že trpí tuberkulózou. Musela se proto dlouhou dobu léčit v Davosu. Trpěla také lágrovými traumaty, což hodně ovlivnilo dětství jejího syna a dcery. Na podzim 1945 dostala své kresby z tábora zpět díky jedné spoluvězeňkyni, která je zachránila. Aat je schovala do kufru a nechtěla o nich už nic vědět. Teprve v roce 1980 se Aatině dceři podařilo prolomit mlčení své matky a kufr mohl být otevřen. Když byly kresby v amsterdamském Rijksmuseu zrestaurovány a vystaveny, vzbudily velkou pozornost. Kresby použila Dunya ve své knize Verborgen herinnering (Skrytá vzpomínka), která vyšla v roce 1983. Pro Aat to bylo svým způsobem vysvobození. Konečně mohla mluvit o koncentračním táboře.

Aat byla silná a statečná žena, která až do vysokého věku malovala, kreslila a také malování vyučovala.

 

Agnes Dessing
Nizozemsko
Přítelkyně Aat Breur-Hibma