Aenne Saefkow

roz. Thiebes

nar. 12. ríjna 1902 v Düsseldorfu,
zemr. 04. srpna 1962


brezen – duben 1945 v Ravensbrücku

„DNE 13. KVĚTNA 1945 JSEM SE VYDALA S PAULOU (JEDNOU KAMARÁDKOU Z RAVENSBRÜCKU) NA CESTU DO BUCHU. VIDĚLA JSEM VÁS A VOLALA JSEM NA TEBE: ‚BÄRBELE‘, ALE TY SI MĚ NESLYŠELA. ALE BYSTŘEJŠÍ UCHO EDITHY HLAS SVÉ MATKY POZNALO. […] ‚BÄRBELE, NAŠE MAMINKA JE TADY!‘ BYL TO PRO MĚ NÁDHERNÝ POCIT, KDYŽ JSEM ZÍSKALA JISTOTU, ŽE VZPOMÍNKA NA MNE JE STÁLE ŽIVÁ.“

Má matka se narodila jako dcera putovního truhláre Wilhelma Thiebese a jeho manželky švadleny Elisabethy Thiebesové dne 12.10.1902 v Düsseldorfu. Již behem svého mládí byla Aenne politicky aktivní, stala se clenkou KPD a prestehovala se v roce 1927 do Berlína. V roce 1928 se narodila dcera Edith. Má matka pracovala od roku 1933 v malých ilegálních skupinách proti nacistum, když potkala v roce 1941 mého otce, ridice Antona Saefkowa. Vzali se a v roce 1943 jsem prišla na svet já. Muj otec budoval s ostatními odbojovou sít. Má matka pomáhala, poskytovala kurýrní služby a zúcastnila se mnoha diskuzí. Organizace se stala obetí Gestapa a muj otec musel stejne jako 100 dalších jeho druhu za svou ilegální práci zaplatit životem. Má matka, která byla taktéž zatcena, došla po rade pobytu ve vezeních v breznu 1945 do „ochranné vazby“ v Ravensbrücku. Pri príjezdu do koncentracního tábora byla tamními panujícími pomery šokována, na druhou stranu cerpala nadeji pro budoucnost ze setkání se stejne naladenými antifašisty z mnoha evropských zemí.

Ackoliv byla v dusledku vazby zdravotne oslabena a jako samoživitelka se starala o dve deti, patrila má matka po kvetnu 1945 k aktivistkám za novou spolecnost. Angažovala se v rámci sociální práce a stala se starostkou v berlínských mestských cástech. Její mimorádná angažovanost vedla ke vzniku vzpomínkového místa v Ravensbrücku, kam jsem s ní od detských let jezdila na vzpomínkové akce a mohla jsem se seznámit s jejími nemeckými a zahranicními kamarádkami.

Snažím se pokracovat v jejím boji za cíl: „Nikdy více žádný Ravensbrück!“

 

Bärbel Schindler-Saefkow
Nemecko
Dcera paní Aenne Saefkow