Käthe Jonas

nar. 12. července 1902 v Dörnigheimu (u Frankfurtu nad Mohanem),
zemř. 25. ledna 1977


22. srpna 1944 – 28. dubna 1945 v Ravensbrücku

„BOJOVALI JSME PROTI VÁLCE A FAŠISMU …“

Käthe Jonasová se narodila v dělnické rodině v Dörnigheimu nad Mohanem, v okrese Hanau. Byla aktivní členkou Komunistické strany Německa. V komunálních volbách v březnu 1933 kandidovala na kandidátce KPD do rady obce Hanau a do komunálního parlamentu v Dörnigheimu.

Po požáru Říšského sněmu, v únoru 1933, byla Käthe v rámci prvních hromadných zatýkání zatčena a uvězněna v ženské věznici ve Frankfurtu nad Mohanem-Preungesheimu. Po jednom měsíci byla opět propuštěna.

V únoru 1935 byla opětovně zatčena. Účastnila se letákové akce ilegální KPD v oblasti Hanau. Vrchní zemský soud v Kasselu Käthe odsoudil za přípravu velezrady ke třem letům vězení s ostrahou. Byla uvězněna do února 1938.

Pokus o atentát na Hitlera dne 20. července 1944 byl podnětem k zatýkací akci, pomocí které měli být protivníci nacistického režimu s konečnou platností eliminováni. Jako funkcionářka a volená zástupkyně KPD byla Käthe dne 22. srpna 1944 opětovně zatčena a převezena do ženského koncentračního táboru v Ravensbrücku. Dne 28. dubna 1945 ji vyhnali z tábora na pochod smrti.

Po roce 1945 založila Käthe Jonas společně s dalšími přeživšími ve Spolkové republice Německo Táborové společenství Ravensbrück, v němž byla první předsedkyní.

 

Rosel Vadehra-Jonas
Německo
Dcera paní Käthe Jonas