Lise Børsum

roz. Milly Elise Alnæs

nar. 18. září 1908 v Oslu,
zemř. 29. srpna 1985


červen 1943 – 07. dubna 1945 v Ravensbrücku

„ČAS STRÁVENÝ V ZAJETÍ V LISE BØRSUM PROHLOUBIL EMPATII VŮČI LIDEM, KTEŘÍ MĚLI ŠRÁMY NA TĚLE I NA DUŠI. BYLA NEKONVENČNÍ, ODVÁŽNÁ A NIKOMU NEODMÍTLA POMOC.“

Po vypuknutí války se Lise brzy zapojila do odboje. Dům rodiny Børsumových se v říjnu 1942 stal centrem záchrany norských Židů. Konaly se zde koncerty, na kterých vystupovali židovští umělci. Pak se Lise Børsum stala součástí sítě, která organizovala transport uprchlíků do neutrálního Švédska.

V noci na 28. dubna 1943 byli manželé Børsumovi zatčeni. Lise Børsum byla vězněna ve věznici Grini v Oslu od 27. dubna do 13. června 1943. Pak byla poslána do koncentračního tábora Ravensbrück. Bylo jí přiděleno vězeňské číslo 20807. V táboře bylo jen 102 norských zajatců. Občas směli dostávat potravinové balíčky od Červeného kříže. Lise však byla evidována jako vězeňkyně v rámci programu Nacht und Nebel, takže měla být v absolutní izolaci a nesměla dostávat dopisy ani balíky. Norští spoluvězni jí občas dali jídlo z balíčků od Švédského červeného kříže.

Na pokraji smrti se dočkala záchrany v podobě „bílých autobusů“, které vyslal Švédský červený kříž, aby dovezly skandinávské zajatce domů, před vypuknutím dubnového chaosu v roce 1945.

V roce 1946 vydala knihu „Fange i Ravensbrück“ („Zajatcem v Ravensbrücku”), ve které mimo jiné popisovala mučení vyslýchaných vězňů. Její odvaha a její střízlivé líčení zážitků udělaly velký dojem. Kniha vyšla během dvou let ve čtyřech vydáních. Později následovala další, poslední v roce 2007 z iniciativy její dcery Bente (která rovněž zdramatizovala monolog na základě knihy a jako herečka ho měla ve svém repertoáru řadu let). Kniha byla oceněna jako jedna z deseti nejvýznamnějších knih o válce v Norsku.

V roce 1947 se aktivně zapojila do práce v Národním fondu pomoci obětem války, od roku 1966 až do odchodu do důchodu jej vedla. Byla také členkou Mezinárodní komise proti koncentračnímu režimu (Commission internationale contre le régime concentrationnaire), a to od jejího založení v roce 1950. Ravensbrück navštívila po válce jednou, ale řadu let byla v kontaktu s několika spoluvězeňkyněmi. Z finančního odškodnění za čas strávený ve vězení si koupila klavír.

 

Bente Børsum
Norsko
Dcera paní Lise Børsum