Erna Lugebiel

roz. Voley

nar. 24. srpna 1898 v Berlíně,
zemř. 17. listopadu 1984


listopad 1944 – duben 1945 v Ravensbrücku

„KAMARÁDSTVÍ BYLO PRO MNE TO NEJVĚTŠÍ. POUZE DÍKY KAMARÁDSTVÍ JSME DOKÁZALY PŘEŽÍT A TOTO KAMARÁDSTVÍ CHCEME UDRŽOVAT, DOKUD BUDEME NAŽIVU!“

Erna se narodila v roce 1898 v Berlíně jako Erna Voley. Vyučila se švadlenou a vdala se v sedmnácti letech. O rok později přišla na svět její dcera Ingrid. Politicky se neangažovala a ze solidarity a soucitu pomáhala židovským kamarádkám.

Od rozvodu v roce 1935 byla Erna Lugebiel samoživitelkou. Byla povolána do služby Wehrmachtu jako telefonistka. Na začátku čtyřicátých let přišla do kontaktu s komunistickou odbojovou skupinou „Kampfbund“ a podporovala perzekuované penězi a poskytováním ubytování.

Po jejím zatčení v červenci 1943 následoval jeden rok ve vyšetřovací vazbě v Berlíně. Její proces skončil zproštěním obžaloby. Přesto byla v listopadu 1944 přepravena do Ravensbrücku. Tam se dostala do kontaktu se členkami KPD, Katharinou Jakobovou a Marthou Pauckou. Pomoc, která jí byla těmito a jinými vězni poskytnuta, byla pro ni jednou z nejdůležitějších vzpomínek na Ravensbrück.

V osmdesátých letech vznikl ve Spolkové republice Německo rostoucí zájem o dějiny národního socialismu a také o lidi, kteří kladli odpor. Erny se ptali v rozhovorech, zveřejněných knihách, na jedné výstavě a také v jednom televizním příspěvku na její život a na její svědectví o národním socialismu a odboji. V roce 1983 vyšla sbírka vzpomínkových zpráv, ve kterých měla pod názvem „Kamarádství bylo pro mě to největší“ své slovo také Erna.

V roce 1981 se účastnila dějepisně politické iniciativy, kterou zahájily Gertruda Müller a členky Táborového společenství Ravensbrück v západním Německu. Kontakt na jiné přeživší z Ravensbrücku byl pro Ernu Lugebiel po dobu jejího života velmi důležitým momentem. Její podpis lze nalézt také na pohlednici z jednoho srazu ke vzpomínce na jejich společné osvobození. K setkání došlo dne 30. dubna 1959 ve Východním Berlíně. Vedle jejího jména se nachází také podpisy Emmy Handke, Rosy Thälmann, Marie Wiedmaier, Trudy Neuhof, její dcery Ingrid a můj.

 

Jeanine Bochat
Německo
Vnučka paní Erny Lugebiel