Janina Ciszewska

roz. Buszkowska

nar. 25. května 1922 v Ludwikówě,
zemř. 1. května 2014


srpen 1944 – květen 1945 v Ravensbrücku

„PO NÁVRATU DO VARŠAVY ŘEKLA: ŽIJI OD ZNOVA, VSTÁVÁM Z MRTVÝCH, DOSTÁVÁM SE Z BÍDY, NACHÁZÍM JMÉNA, PŘÍJMENÍ, ADRESY, NORMÁLNĚ SPÍM, JÍM CHLEBA, VODU PIJI PLNÝMI DOUŠKY A V NOCI MÁM TĚŽKÉ SNY O TÁBORU RAVENSBRÜCK, KTERÝ MI VZAL MLÁDÍ.“

Na konci srpna 1944, během Varšavského povstání a po zničení varšavské čtvrti, Starého Města, byla přes tzv. tranzitní tábor v Pruszkówě deportována spolu s matkou do koncentračního tábora Ravensbrück (vězeňské číslo Janiny 63 392, její matky Władysławy 63 393). Důvodem deportace byla nenávist německého okupanta k polskému národu. Janina Buszkowska byla Polkou žijící ve Varšavě a patřila k civilnímu obyvatelstvu Varšavy.

V květnu 1945 se spolu se skupinou několika Polek zachráněných z Ravensbrücku pěšky do Polska; cesta trvala přibližně jeden měsíc. Moje matka a babička se vrátily do ruin Varšavy srovnané se zemí, do domu, který už nestál. Vracely se pěšky pro své lidské štěstí vykoupené slzami a utrpením prožitým v táboře, kde byly pouze „čísly“. Na této cestě je doprovázela muka nejistoty a strachu, slzy a modlitba.

Moje matka byla statečná žena, tvrdohlavá, ale vstřícná, měla nezlomnou vůli přežít. Naděje v lepší osud a podpora její matky a mé babičky Władysławy jí pomohly přežít peklo války a začít budovat nový život v naprosto zničené Varšavě.

 

Hanna Nowakowska
Polsko
Dcera paní Janiny Ciszewské